מחירון דירוגים

כל המחירים המוצגים הינם לקלף בודד

CGC - קלפי משחק

דירוג מוזל

זמן אספקה: 5 חודשים~

80
משלוח מהיר לארה״ב ובחזרה
כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן / גניבה
מיסים ומכסים כלולים במחיר
תוספת סאבגריידס: ₪60
תוספת קלף שגיאה: ₪40

דירוג סטנדרטי

זמן אספקה: חודש וחצי~

140
משלוח מהיר לארה״ב ובחזרה
כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן / גניבה
מיסים ומכסים כלולים במחיר
תוספת סאבגריידס: ₪60
תוספת קלף שגיאה: ₪40

דירוג אקספרס

זמן אספקה: שלושה שבועות~

350
משלוח מהיר לארה״ב ובחזרה
כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן / גניבה
מיסים ומכסים כלולים במחיר
תוספת סאבגריידס: ₪60
תוספת קלף שגיאה: ₪40

CGC - קומיקס

דירוג מוזל

זמן אספקה: 6 חודשים~

140
חוברות מ-1975 ומוקדם יותר: 180₪
משלוח מהיר לארה״ב ובחזרה
כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן / גניבה
מיסים ומכסים כלולים במחיר
ערך חוברת של עד 400$

דירוג סטנדרטי

זמן אספקה: חודשיים~

340
חוברות מכל התקופות
משלוח מהיר לארה״ב ובחזרה
כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן / גניבה
מיסים ומכסים כלולים במחיר
ערך חוברת של עד 1000$

דירוג אקספרס

זמן אספקה: שלושה שבועות~

530
חוברות מכל התקופות
משלוח מהיר לארה״ב ובחזרה
כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן / גניבה
מיסים ומכסים כלולים במחיר
ערך חוברת של עד 3000$

PSA

דירוג מוזל

זמן אספקה: 9 חודשים~

₪160
משלוח מהיר לארה״ב ובחזרה
כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן / גניבה
מיסים ומכסים כלולים במחיר

דירוג אקונומי

זמן אספקה: 6 חודשים~

₪230
משלוח מהיר לארה״ב ובחזרה
כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן / גניבה
מיסים ומכסים כלולים במחיר

דירוג סטנדרטי

זמן אספקה: 4 חודשים~

₪420
משלוח מהיר לארה״ב ובחזרה
כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן / גניבה
מיסים ומכסים כלולים במחיר

BGS

דירוג מוזל

זמן אספקה: 6 חודשים~

125₪
משלוח מהיר לארה״ב ובחזרה
כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן / גניבה
מיסים ומכסים כלולים במחיר
עם סאבגריידס: ₪180

דירוג סטנדרטי

זמן אספקה: 3 חודשים~

190₪
משלוח מהיר לארה״ב ובחזרה
כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן / גניבה
מיסים ומכסים כלולים במחיר
עם סאבגריידס: ₪235

דירוג אקספרס

זמן אספקה: חודש וחצי~

430
משלוח מהיר לארה״ב ובחזרה
כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן / גניבה
מיסים ומכסים כלולים במחיר
עם סאבגריידס: ₪600